Visie

Inleiding

Vanuit Basketbal School Purmerend (BSP) willen wij jongens en meisjes in de leeftijdscategorie 6 tot 12 jaar die woonachtig zijn in de omgeving van Purmerend laten zien hoe leuk het is om te basketballen.

Het idee is in concept geboren met name vanuit een idealistisch perspectief maar ook vanuit het besef dat er meer mogelijk en nodig is in Purmerend voor de jongste jeugd. Basketbal is een superleuke sport, mits je het op de juiste manier aangeleerd krijgt. Wij zijn van mening dat het spelplezier ontstaat als er op een leuke en intensieve manier wordt samengespeeld en als iemand goed leert basketballen.

Of iemand echt hogerop komt hangt af van meerdere factoren. Het is niet onze allereerste doelstelling hoewel wij van mening zijn dat spelplezier, samenwerking en goede vaardigheden de basis zijn waarmee iedereen verder kan komen. Topsport of geen topsport.

Het spelletje basketbal kan bij veel kinderen aanslaan vanwege het dynamische en stoere karakter en ook vanwege de wereldwijde bekendheid van de NBA.

Hoe werkt BSP?

Ons doel is gefaseerd een basketbalgemeenschap op te bouwen in de regio Purmerend voor kinderen in de categorie 6 tot 12 jaar.

We hanteren een gerichte opbouw en oefenstof waarbij wij kunnen putten uit ervaring. Onze leerstof is gebaseerd op een combinatie van enthousiasme, leren basketballen en discipline. We werken vanuit een gedachte van samenwerken, fitheid en inzet. We beginnen met 1 grote groep maar bij de trainingen houden we rekening met leeftijdsverschillen en fysieke verschillen. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat we gezamenlijk aan een training beginnen en bij bepaalde oefeningen een onderverdeling maken.

De focus ligt op aandacht en kwaliteit. We gaan werken met een grote en hechte trainersgroep vanuit een bepaalde leervisie.

Dat betekent dat er een “core” groep van trainers is, bestaande uit gediplomeerde en ervaren mensen die weten wat het is om jeugd te trainen. Om die core van trainers wordt een tweede laag van trainers (community trainers) verzameld die volgens een gezamenlijke visie training zullen geven maar niet iedere week aanwezig zijn. Echter, dat betekent niet minder toewijding of inzet. Hierdoor zal er in de meeste gevallen een 1:4 verhouding zijn van trainer tot kind.

Door een brede groep mensen te verzamelen met kundigheid en enthousiasme en bovendien liefde voor “het spelletje” is de continuïteit van onze visie gewaarborgd. Uiteraard is daarmee ook de kwaliteit van de organisatie gewaarborgd, een voorwaarde om de visie van de basketbalschool consistent en kwalitatief uit te bouwen, de ouders te ontzorgen en te garanderen dat hun kind in goede handen is.