Trainingen

We hanteren een gerichte opbouw en oefenstof waarbij wij kunnen putten uit ervaring. Onze leerstof is gebaseerd op een combinatie van enthousiasme, leren basketballen en discipline. We werken vanuit een gedachte van samenwerken, fitheid en inzet. We beginnen met 1 grote groep maar bij de trainingen houden we rekening met leeftijdsverschillen en fysieke verschillen. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat we gezamenlijk aan een training beginnen en bij bepaalde oefeningen een onderverdeling maken.

De focus ligt op aandacht en kwaliteit. We gaan werken met een grote en hechte trainersgroep vanuit een bepaalde leervisie.